ติดต่อเรา

บริษัท เจ บี คอมเมิร์ซ จำกัด
1 หมู่ 7 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

เรื่องทั่วไป jb.commerce2@gmail.com
ฝ่ายการตลาด marketing.jbcommerce@gmail.com